KommissiounKOMMISSIOUN

President

Carlo Kaulmann 
Caissier Carlo Kaulmann
Kontaktpersoun Roger Muller
Archivar Georges Geib
Sekretär Georges Adam
Member Gilbert Thile
Pol Corti
Webmaster Pol Corti

   

Carlo Kaulmann  
 

President a Caissier
Roger Muller  

Kontaktpersoun
fir all Renseignementer
an Reservatiounen
E-mail:rogerm@pt.lu   

          Klickbare Telefonnummer

                                          Ruft mech einfach un                                       

 
691 521 017
Georges Geib

 

Archivar

 

Georges AdamSekretär
Gilbert Thile
Member
Corti PolMember 
WEBMASTER
Chef d'orchestre Romain Ries
Eis Gehaansbléiser...schon zanter 32 Joer 

Kommissioun


Einfach Super